Koliko dugo traje RELX pod?

Broj uvlačenja kod svakog poda zavisi koliko dugo traje samo uvlačenje i koliki je interval između dva uvlačenja, kao na primer kada se nešto pije iz nekoliko gutljaja ili se popije odjednom.

Simulirali smo 4 scenarija (uzet je RELX Classic pod od 2 ml sa ukusom Ludou Ice: svako uvlačenje traje 3 sekunde, interval između uvlačenja je 30 sekundi i svako uvlačenje sadrži 55 ml pare), rezultati su sledeći: