Koliko dugo uređaj može da se koristi?

RELX uređaj ima ugrađenu litijumsku bateriju. Molimo vas da izbegavate korišćenje uređaja u sledećim situacijama:

  • Podaci su dobijeni nakon testiranja poda od 2 ml, pri čemu: svako uvlačenje traje 3 sekunde, interval između uvlačenja je 30 sekundi i svako uvlačenje sadrži 55 ml pare.
  • Podaci mogu da se razlikuju u zavisnosti od pojedinačnog načina korišćenja. Podaci su dati samo kao smernica.